Untitled Document
KADROMUZ
Untitled Document

Galip HIRKA ; Eğitim ve Yönetim Uzmanı

1944 doğumlu olup lise eğitimini müteakiben 1964-1972 yılları arasında Teknik Tekamül Eğitimine devam etti.Yerel ve ulusal basında ekonomi ve siyaset yazıları yazmakta,radyo ve televizyon programlarına katılmaktadır.

Norm Kadro, Organizasyon – Reorganizasyon ve Özelleştirme Uygulamaları ile ilgili çalışmaları ve ayrıca bir şiir kitabı yayınlandı.
 

1994-1996 Yıllarında Menkul Kıymetler Borsa Acentası kurucu ortak ve yöneticisi olarak görev yaptı.

Kamu’da, Kamu İktisadi Kuruluşlarında, özel yerli ve  yabancı sermayeli şirketlerde;

Şef, Amir, Müdür,Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Koordinatör görevlerinde bulundu.

 

“Her gün yeni bir şey öğrenmek ve öğrendiklerini çevresiyle paylaşmak” ilkesinden hareketle aşağıda belirtilen eğitimleri vermektedir.

·     ISO 9000  Kalite Yönetim Sistemi,

·     ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi,

·     ISO 18000 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Sistemi,

·     ISO 22000 Gıda Güvenliği Sistemi,

o    Temel Eğitimi,

o    Dokümantasyon Eğitimi,

o    Kuruluş İçi İç Tetkik Eğitimi,

·     İstatistiksel Proses Kontrol Teknikleri Eğitimi,

·     Kalite Çemberleri Eğitimi,

·     TKY Modelleri Genel Eğitimi,

·     Süreç Yönetimi Eğitimi,

·     6 Sigma Eğitimi,

·     SWOT Analizi Eğitimi, 

·     Yalın Yönetim Eğitimi

·     İletişim ve Beden Dili Eğitimi.

·     Genel İletişim Eğitimi ,

·     Çocuklarla İletişim Eğitimi ,

·     Hasta ve Hasta Yakınları İle İletişim  Eğitimi

·     Hijyen ve Sanitasyon Eğitimi

·     Etkili ve Güzel Konuşma Eğitimi, 

·     Sunum Teknikleri Eğitimi,

·     Norm Kadro, Organizasyon ve Reorganizasyon Eğitimi

·     Eleman Seçme ve Yönlendirme Teknikleri Eğitimi,

·     Kariyer Planlama Eğitimi,

·     Ücret Sistemlerinin Kurulması ve Performans Yönetimi Eğitimi

·     Eğiticilerin Eğitimi ,

·     Zaman Yönetimi  Eğitimi ,

·     Stres Yönetimi Eğitimi.

·     Takım ve Ekip Yönetimi Eğitimi

·     Aile Şirketlerinde  ve Çok Ortaklı Şirketlerde Kurumsallaşma Eğitimi

·     Yönetici Asistanlığı Eğitimi,

·     Yöneticilik ve Liderlik Eğitimi,

·     Avrupa Uyum Yasaları Çerçevesinde Yerel Yönetimlerin Yeniden Yapılandırılmaları Eğitimi,

·     Uygulamalı İş Kanunu Eğitimi,

·     Uygulamalı Sosyal Güvenlik Kanunu Eğitimi,

·     Uygulamalı Sendikalar Kanunu Eğitimi,

·     Uygulamalı Toplu İş Sözleşmesi ve Grev-Lokavt Kanunu Eğitimi,

·     Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi,

·     Uygulamalı Kamu Kaynakları Yönetimi Eğitimi,

·     Maliyet ve İç Kontrol Sistemi Eğitimi

·     Stratejik Satın Alma ve Depolama Teknikleri Eğitimi

·     Stratejik Pazarlama Yönetimi Eğitimi,

 
Galip HIRKA , ALKA Danışmanlık bünyesinde Norm Kadro ve Kalite danışmanı olarak görev yapmaktadır.
Untitled Document
The easiest data publishing tool